Běžný a základní platební účet

V souvislosti s aktuální mezinárodní situací dočasně pozastavujeme provádění operací s ruským rublem.


Běžný účet

Běžný účet je základním nástrojem pro správu vašich financí. Spolu s ním získáte přístup do internetového bankovnictví ePortál. V něm můžete snadno a rychle provádět bezhotovostní transakce, založit si termínovaný vklad nebo některý z našich investičních produktů.

Pokud nemáte platební účet vedený v České republice u jiné banky, můžete využít náš základní platební účet.


Základní platební účet

Jedná se o balíček produktů a služeb poskytovaných v rámci základního platebního účtu. Obsah balíčku je stanoven zákonem o platebním styku.


Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.