Běžný účet

V souvislosti s aktuální mezinárodní situací dočasně pozastavujeme provádění operací s ruským rublem.


Běžný účet

Běžný účet je základním nástrojem pro správu vašich financí. Díky internetovému bankovnictví ePortál můžete z běžného účtu snadno a rychle provádět bezhotovostní transakce, založit si termínovaný vklad, vklad s výpovědní lhůtou nebo některý z našich investičních produktů. Samozřejmostí našeho běžného účtu jsou standardní služby platebního styku, včetně jednorázových a trvalých platebních příkazů, inkasa, výběrů a vkladů hotovosti.


Výhody běžného účtu u nás:

  • Běžný účet zajišťuje přístup do světa investic a našich vkladových produktů.
  • Všechny platby (lokální i zahraniční) jsou zabezpečené díky špičkovým technologiím, které neustále vyvíjíme a přizpůsobujeme aktuálním trendům na trhu.
  • Klientům k běžnému účtu nabízíme možnost založení debetní karty Mastercard, se kterou lze pohodlně platit také prostřednictvím Apple Pay a Google Pay.


Pokud nemáte platební účet vedený v České republice u jiné banky, můžete využít náš základní platební účet.

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

**Nedodržení zákonných podmínek může vést k povinnosti navrácení daňové podpory. 


Důležité upozornění: Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem Banky k uzavření smlouvy a Banka není na jeho základě povinna vstoupit s jakoukoli osobou do smluvního vztahu nebo poskytnout jakoukoli službu. Toto sdělení není nabídkou ke koupi či úpisu investičních nástrojů, nýbrž představením DIP jako specifického produktu, do jehož investiční složky může klient nabývat konkrétní investiční nástroje podle své volby. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Banka upozorňuje investory s jinou než domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nedochází k propagaci konkrétních investičních nástrojů, a tudíž nebyl zohledněn cílový trh. 

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů, které Banka nabízí a klient je může podle své volby do investiční složky DIPu nabývat, může být Banka, dceřiná společnost Banky nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce takového investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej takového investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.