Informace o dluhopisu

Pětileté dluhopisy emitované v rámci této první a zároveň jediné tranše dluhopisového programu nesou pevný úrokový výnos ve výši 5,00 % ročně, s půlroční výplatou úroku. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 1 000 EUR, celkový objem emise je 80 mil. EUR (celá suma programu).
Datum emise je 24. 11. 2020, emitent má právo dluhopisy předčasně splatit od 1. výročí od data emise. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Bratislava.


Charakteristika

Emitentem dluhopisů je slovenská společnost Auctor Finance, s.r.o., ovládaná Ručitelem emise, českou holdingovou společností Auctor Holding, a.s. 

Skupina Auctor je aktivní hlavně v sektorech hoteliérství a v distribuci léků a zdravotnického materiálu. Farmaceutický byznys je ve Skupině zastoupen společností Medika, která je nejstarším velkoobchodním prodejcem léků a zdravotnických výrobků v Chorvatsku a lídrem na tomto trhu. Medika také provozuje největší řetězec lékáren v Chorvatsku. Hotelnictví je reprezenotváno společností Laguna Novigrad, která je  pátou největší hotelovou a volnočasovou společností na Istrii, působí mimo jiné  i na ostrově Korčula a na poloostrově Pelješac. Laguna provozuje svá zařízení pro trávení volného času pod svou vlastní značkou Aminess.


Základní údaje

Měna EUR
Datum emise 24. 11. 2020
Lhůta pro upisování 12 měsíců od data emise
Celkový objem emise 80 000 000 EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 000 EUR
Emisní kurz 100 %
Výnos 5,00 % p.a.
Výplata kuponu pololetně, vždy 24. 5. a 24. 11.
Datum splatnosti 24. 11. 2025
ISIN SK4000018149
Kotace BCPB

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, profesionální investor, způsobila protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 0-3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.