Proč J&T BOND CZK?

Střednědobá investice do podnikových dluhopisů se zajímavým výnosem

Tento dluhopisový fond osloví investory, kteří ve střednědobém horizontu požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů. Investuje především do podnikových dluhopisů s výrazným zastoupením investičních nápadů naší finanční skupiny. Růst jeho hodnoty stojí především na střednědobých dluhopisech, které jsme doplnili mixem korporátních a státních dluhopisů. Tím vzniká potenciál velmi zajímavého výnosu s možností diverzifikace rizika.„Majetek našich fondů tvoří z nemalé části dluhopisy investičních nápadů skupiny J&T. V současné době jsou tu výrazně zastoupeny dluhopisy realitního holdingu CPI, držíme dluhopisy provozovatele lyžařských středisek TMR a dluhopisy energetického holdingu EPH. Mezi naše investice patří i bondy Sazky, která drží podíly v několika evropských loterijních společnostech.“

Martin Kujal, Portfolio manažer
Martin Kujal, Portfolio manažer

Výkonnost fondu
Cena: 1,6993 CZK , k datu: 17. 6. 2024

1 měsíc 0,21 %
3 měsíce 1,47 %
6 měsíců 4,80 %
1 rok 9,60 %
od zahájení činnosti (p. a.) 4,31 %
k min. IH (p. a.) 3,34 %

Složení fondu

  • Dluhopisy zahraniční 61,74 %
  • Dluhopisy domácí 26,06 %
  • Hotovost domácí 4,03 %
  • Pod.listy zahraniční 3,65 %
  • Pohledávky 1,92 %
  • Ostatní 1,66 %
  • Hotovost zahraniční 0,94 %
Aktualizace k datu 31. 5. 2024
JTPEGS 8,0% 05/06/2028 2,36 %
ST. DLUHOPIS 5% 30/09/30 2,32 %
JTSECS 8,25 27/09/2028 2,26 %
JT BANK 7,5% 26/10/2026 2,09 %
EPEN 6,651% 13/11/2028 2,03 %

Informace o fondu

Dluhopisový fond, který investuje především do podnikových dluhopisů s výrazným zastoupením investičních nápadů finanční skupiny J&T. Růst hodnoty fondu stojí především na střednědobých dluhopisech, které jsou doplněny mixem korporátních a státních dluhopisů, čímž vzniká potenciál velmi zajímavého výnosu s možností diverzifikace rizika. Fond je určen těm investorům, kteří ve střednědobém horizontu požadují výnos výrazně převyšující zhodnocení bankovních vkladů.

Základní údaje

Min. investiční horizont 3 roky
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Manažer fondu Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti 29. 11. 2011
Minimální vstupní investice 300 CZK
Poplatek za správu aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty denně
Poplatková kategorie II

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 3
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 2

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.