Proč J&T LIFE Balancovaný?

  • To nejlepší z produktů a nápadů J&T v jednom řešení a zároveň přizpůsobené zvolenému investičnímu profilu
  • Řešení založené na ověřených investičních strategiích z rozsáhlých portfolií a čtvrt století investiční historie rodiny J&T
  • Jednoduché a přístupné dlouhodobé investiční řešení aktivně spravované profesionály
  • Investice do fondu rodiny J&T LIFE je výhodnější než nákup jednotlivých aktiv samostatně

 


Výkonnost fondu
Cena: 1,1471 CZK , k datu: 9. 7. 2024

1 měsíc 0,53 %
3 měsíce 2,93 %
6 měsíců 6,30 %
1 rok 13,46 %
od zahájení činnosti (p. a.) 11,76 %
k min. IH (p. a.) Data nejsou k dispozici

Složení fondu

  • Pod.listy domácí 52,87 %
  • Pod.listy zahraniční 42,49 %
  • Hotovost domácí 4,63 %
  • Hotovost zahraniční 0,01 %
Aktualizace k datu 30. 6. 2024
J&T BOND OPF 19,43 %
J&T OPPORTUNITY OPF 19,23 %
J&T DIVIDEND FUND-A1 18,66 %
J&T MONEY II FUND I CZK 14,48 %
J&T Credit Opportunities Fund Class I 9,49 %

Informace o fondu

Na J&T LIFE Balancovaný se nejčastěji spoléhají klienti v produktivním věku. Jedná se vyváženou kombinaci akciových a dluhopisových investic s přidanou hodnotou v akumulační fázi života. Vyváženě strukturované portfolio slouží jako průvodce obdobím, kdy je možné plánovat termíny výraznějších finančních výdajů a příjmů v delším časovém horizontu. Může se jednat o zásadní životní situace v podobě financování školného pro děti nebo zvažování jiné formy investice, ať už osobní nebo firemní. Stále významné zastoupení dluhopisové složky navíc umožňuje tyto plány měnit a vybírat prostředky i v okamžicích, kdy procházejí akciové trhy korekcí. Poloviční podíl akciových investic naopak slibuje vyšší výnosový potenciál v delším časovém období.

Základní údaje

Min. investiční horizont 3
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Manažer fondu Mgr. Gladiola Štursová
Datum zahájení činnosti 6. 3. 2023
Minimální vstupní investice 300 CZK
Poplatek za správu aktuálně 1,30 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty denně
Poplatková kategorie II

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 3
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 3

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.