Proč J&T Money II?

Kombinace krátkodobých a střednědobých investic s pololetní výplatou dividendy

Fond zaměřený na dluhopisy investuje především do námi umisťovaných podnikových obligací. Jeho jádro jsme doplnili o zahraniční investiční příležitosti, u nichž využíváme expertizu našich odborníků v oblasti tzv. high-yield dluhopisů. Fond kombinuje krátkodobé a střednědobé splatnosti pro dosažení zajímavého a predikovatelného výnosu při nízké míře kolísání hodnoty investic.  Investoři mohou investovat v korunách, eurech i dolarech a pro každou měnu volit mezi akumulační a dividendovou třídou. Dividenda je vyplácena pololetně a dividendové třídy vyplácí celý dosažený výnos."Při správě fondu využíváme své mnohaleté zkušenosti v oblasti dluhopisů. Fond se orientuje na firemní dluhopisy velkých a úspěšných společností našeho regionu, kde jsme mnohdy jejich partnerem. Jedná se o cenné papíry, které vydává přímo naše skupina J&T;, Energetický a průmyslový holding či KKCG."

Marek Ševčík, Portfolio manažer
Marek Ševčík, Portfolio manažer

Výkonnost fondu
Cena: 155,9800 CZK , k datu: 31. 5. 2024

1 měsíc 0,85 %
3 měsíce 2,10 %
6 měsíců 6,02 %
1 rok 8,94 %
od zahájení činnosti (p. a.) 4,23 %
k min. IH (p. a.) 8,91 %

Složení fondu

JTSECS 4.6 03/06/24 7,56 %
JTFIGR4 3/4 10/14/24 7,16 %
TMRSK 4.4 10/10/24 5,00 %
T 3 1/2 02/15/33 4,07 %
EPHFIN 4 1/2 03/17/2 3,36 %

Informace o fondu

Dluhopisový fond investující primárně do podnikových dluhopisů, jejichž aranžérem je J&T Banka. Jádro fondu je doplněno o zahraniční investiční příležitosti, kde fond využívá expertízu našich odborníků v oblasti tzv. high-yield dluhopisů. Fond kombinuje krátkodobé a střednědobé splatnosti s cílem dosahovat zajímavý a predikovatelný výnos při nízké míře kolísání investic. Fond nabízí investorům možnosti investovat v korunách, eurech i dolarech a pro každou měnu volit mezi akumulační a dividendovou třídou. Dividenda je vyplácena pololetně a dividendové třídy vyplácí celý dosažený výnos.

Základní údaje

Min. investiční horizont 2 roky
Typ fondu alternativní investiční fond pro veřejnost založený podle maltské legislativy
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu Swissquote Financial Services Malta
Manažer fondu Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti 19. 8. 2013
Minimální vstupní investice 10 EUR (ekvivalent CZK)
Poplatek za správu 1,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
Stanovení aktuální hodnoty dvakrát týdně
Poplatková kategorie Data nejsou k dispozici

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 2
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 2

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.