J&T MONEY II FUND CZK TŘÍDA A | J&T Banka
Navigace

J&T MONEY II FUND CZK TŘÍDA A

Proč J&T Money II?


Kombinace krátkodobých a střednědobých investic s pololetní výplatou dividendy
Fond zaměřený na dluhopisy investuje především do námi umisťovaných podnikových obligací. Jeho jádro jsme doplnili o zahraniční investiční příležitosti, u nichž využíváme expertizu našich odborníků v oblasti tzv. high-yield dluhopisů. Fond kombinuje krátkodobé a střednědobé splatnosti pro dosažení zajímavého a predikovatelného výnosu při nízké míře kolísání hodnoty investic.  Investoři mohou investovat v korunách, eurech i dolarech a pro každou měnu volit mezi akumulační a dividendovou třídou. Dividenda je vyplácena pololetně a dividendové třídy vyplácí celý dosažený výnos.

 Marek Ševčík

Marek Ševčík

Portfolio manager:

"Při správě fondu využíváme své mnohaleté zkušenosti v oblasti dluhopisů. Fond se orientuje na firemní dluhopisy velkých a úspěšných společností našeho regionu, kde jsme mnohdy jejich partnerem. Jedná se o cenné papíry, které vydává přímo naše skupina J&T;, Energetický a průmyslový holding či KKCG."

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 18.1.2023

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 31.10.2022

JTFIGR4 3/4 10/14/24 9,51 %
JTSECS 4.6 03/06/24 7,90 %
AQUIFI 5 09/14/23 7,39 %
TMRSK 4.4 10/10/24 5,28 %
MONEYII KB TRD CZK 5,25 %

Výkonnost fondu

k datu 18.1.2023

1 měsíc 1,12 %
3 měsíce 2,49 %
6 měsíců 2,76 %
1 rok 0,77 %
od zahájení činnosti (p. a.) 3,80 %
k min. IH (p. a.) 0,77 %

Informace o fondu

Charakteristika

Dluhopisový fond investující primárně do podnikových dluhopisů, jejichž aranžérem je J&T Banka. Jádro fondu je doplněno o zahraniční investiční příležitosti, kde fond využívá expertízu našich odborníků v oblasti tzv. high-yield dluhopisů. Fond kombinuje krátkodobé a střednědobé splatnosti s cílem dosahovat zajímavý a predikovatelný výnos při nízké míře kolísání investic. Fond nabízí investorům možnosti investovat v korunách, eurech i dolarech a pro každou měnu volit mezi akumulační a dividendovou třídou. Dividenda je vyplácena pololetně a dividendové třídy vyplácí celý dosažený výnos.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 2 roky
Typ fondu alternativní investiční fond pro veřejnost založený podle maltské legislativy
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu Swissquote Financial Services Malta
Manažer fondu Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti 19.8.2013
Vlastní kapitál celkem 646 866 707,20 Kč
Aktuální hodnota PL 141,85 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 0,30 %
Min. vstupní investice 10 EUR (ekvivalent Kč)
Poplatek za správu 1,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
Stanovení aktuální hodnoty dvakrát týdně
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 1
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 2

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Statut PDF
Klíčové informace pro investory PDF

 Informační dokumenty 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity akcie 5 a více let 4 / 7
CZK 4.2646 6,24 % p.a. 1.02.2023
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 4 / 7
CZK 0.6468 -3,55 % p.a. 1.02.2023
J&T BOND Globální 3 roky 2 / 7
CZK 1.5439 3,96 % p.a. 1.02.2023
J&T MONEY Střední Evropa 2 roky 2 / 7
CZK 1.469 3,77 % p.a. 1.02.2023
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.5083 2,77 % p.a. 1.02.2023
J&T Credit Opportunities Fund (třída B) především na dluhopisy neinvestičního stupně 3 roky 3 / 7
CZK 125.66 2,65 % p.a. 27.01.2023
J&T Money II Fund CZK (třída A) krátkodobé směnky a dluhopisy s vysokým výnosem 2 roky 2 / 7
CZK 141.8 3,80 % p.a. 25.1.2023
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2381 2,54 % p.a. 1.02.2023
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 3 / 7
CZK 1.307 3,12 % p.a. 1.02.2023
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3262 3,26 % p.a. 1.02.2023
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2645 6,21 % p.a. 27.1.2023
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.4199 9,42 % p.a. 27.1.2023