Kolik odkládat na důchod? Symbolická pětistovka nestačí

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Karin ŠoóšováKolik odkládat na důchod? Symbolická pětistovka nestačí
#Cíle#Starosti

Období vysoké inflace mnohým připomněla důležitost investování. Rovněž v lidech probudila vědomí, že odpovědnost za svou finanční budoucnost nesou především oni sami. Se zajištěním na stáří nelze spoléhat jenom na stát. Je potřeba v produktivním věku část příjmu odkládat a zhodnocovat formou investic.


K úspěšné tvorbě dostatečné finanční rezervy si každý musí zodpovědět několik zásadních otázek. Kolik pravidelně investovat? Kam úspory investovat? A kdy s investováním začít?

Kdy s investováním začít?

Poslední otázka je ta nejjednodušší. S pravidelným investováním je jednoznačně potřeba začít co nejdříve, nejlépe už v dětství. Kromě toho, že získáme cenné zkušenosti, má délka investičního horizontu zásadní vliv na to, o kolik víc dostaneme ve srovnání s jednoduchým odkládáním peněz pod polštář. Důvodem je efekt tzv. složeného úročení.


Vezmeme jako příklad investora, který pravidelně měsíčně investuje 1 korunu a průměrně ročně dosahuje výnosu 5 %. Zatímco po 10 letech by z nainvestovaných peněz měl 1,3násobek, po 30 letech by dosáhl až na 2,3násobek toho, co postupně do pravidelného investování celkem nasypal. Proč? Protože každá další koruna získaného zhodnocení se připočítá k investovanému majetku a opět se zhodnocuje. A čím delší dobu pravidelně investujeme, tím větší je přínos složeného úročení.


Kolik odkládat na důchod? Symbolická pětistovka nestačí


Kam úspory pravidelně investovat?

Všeobecně platí zásada, že čím vyšší slibovaný výnos, tím vyšší je riziko a kolísání hodnoty investice. V dlouhodobém horizontu se krátkodobé výkyvy spíše vyrovnají, a proto si v zásadě investor může dovolit v delším horizontu akceptovat vyšší riziko. S vyšším akceptovaným rizikem a vyšším průměrným výnosem je efekt násobení vloženého kapitálu ještě větší. Zatímco defenzivní investicí s výnosem 3 % po 30 letech získáme 1,6násobek investovaného kapitálu, s dynamičtější investicí s výnosem 9 % by to byl za stejnou dobu až 4,7násobek (viz graf výše).


Jiný pohled na to, jak velkou přidanou hodnotu v tvorbě kapitálu hraje investování, ukazuje graf níže. Bez investování je získaný kapitál jednoduše suma všech úspor. Jestli měsíčně odložíme 1 korunu bez investování, budeme mít po 10 letech 120 korun, po 20 letech 240 korun a po 30 letech 360 korun. Vložené peníze se nezhodnotí, vlivem inflace jejich hodnota dokonce klesne. S investováním můžeme za stejné období získat několikanásobně víc.


Kolik odkládat na důchod? Symbolická pětistovka nestačí


Kolik pravidelně odkládat?

Odkládat a pravidelně investovat drobné nám přinese dobrý pocit a jistě pro začátek pomůže. Ale abychom měli na stáří dostatečnou rezervu, je potřeba zamyslet se důkladněji. Můžeme začít tím, že si stanovíme, jakou sumu jsme schopni každý měsíc odložit a pravidelně investovat a pak odhadnout, kolik za dané období a s daným předpokládaným výnosem dokážeme investováním získat. K tomu nám poslouží jakákoli investiční kalkulačka.


Lepší je ale začít od konce. Na jaký životní standard chci v důchodu dosáhnout, kolik mi z toho pokryje státní důchod a kolik bych chtěl mít měsíčně navíc? Jak dlouho můžu rezervu vytvářet a na jak dlouho by měla vydržet? Pak si lze jednoduše spočítat, kolik je potřeba měsíčně na vytvoření této rezervy odkládat.


Jestli si na stáří chcete udržet životní standard, nespokojte se s pravidelně investovanou pětistovkou. Češi nejsou zvyklí v plánování rozpočtu myslet na budoucnost. Je potřeba upevnit v lidech vědomí, že kromě každodenních potřeb a vysněné dovolené bychom měli významnou část našich příjmů investovat do vytváření dlouhodobé rezervy. Příkladem je populární trend FIRE (financial independence – retire early), který motivuje k velké spořivosti a investování velké části přijmu s cílem nahromadění majetku pro dřívější odchod do důchodu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.