Pokles cen kovů zvýší dostupnost elektromobilů. Jejich obliba je u nás stále nízká

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Marek se jako portfolio manager věnuje sledování vývoje na komoditním trhu a následné správě komoditního fondu, na starosti má i J&T fondy životního cyklu.


Pokles cen kovů zvýší dostupnost elektromobilů. Jejich obliba je u nás stále nízká
#Trendy#Komodity

Ceny kovů, které se převážně používají k výrobě elektrobaterií, zaznamenaly v loňském roce výrazný cenový propad. Zatímco hodnota tuny lithia (Li2CO3) se propadla o 80 %, ceny kobaltu a niklu klesly o více než 40 %. Levnější než před rokem jsou i ostatní materiály používané v automobilovém průmyslu, jako jsou hliník nebo měď.  
Náklady na výrobu elektromobilů by tak měly rovněž klesat. Nicméně ceny elektromobilů vyrobených v EU a USA stále převyšují pořizovací ceny srovnatelných aut s benzínovými nebo dieselovými motory. S levnější nabídkou elektromobilů přichází ovšem výrobci z Asie, především pak Číny. 


Růst prodejů v segmentu EV přesto zaznamenaly v Evropě v roce 2023 solidní růst z 1,6 milionu na 2 miliony prodaných vozu z kategorie BEV (Battery Electric Vehicle), což představuje nárůst o 25 %. Obliba elektromobility se v rámci jednotlivých evropských zemní výrazně liší. Zatímco podíl prodaných elektromobilů na trhu osobních automobilů v severských zemích, jako je Norsko, Švédsko nebo Island, převyšuje 50 %, obliba EV v zemích střední Evropy včetně Česka s penetrací do 5 % zůstává stále nízká. Ukazuje se, že výraznější růst prodejů v segmentu EV se u nás stále bez slev, pobídek a dotací neobejde.  


Klíčovým regionem v elektromobilitě zůstává Čína s přibližně 60% podílem na globálním trhu. Penetrace elektromobilů (včetně plug-in) v Číně v roce 2023 přesáhla 30 %, přičemž v kategorii BEV to bylo 26 %. Meziroční růst prodejů zůstává dvouciferný, nicméně se očekává, že v dalších letech zpomalí. Domácímu trhu dominují lokální značky, jako jsou BYD, Wuling nebo Changan. Právě čínský automobilový gigant BYD dosáhl loni růstu tržeb o 62 % a na globálním trhu EV v prodejích překonal dosavadního lídra americkou Teslu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.