Martin Cakl: Sázka na růst českých firem se vyplácí. Fond Naše Česko roste

7-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceMartin Cakl: Sázka na růst českých firem se vyplácí. Fond Naše Česko roste
#Příběhy#Fondy#Růst

Téměř rok je na trhu fond J&T Naše Česko, který sází na růstový potenciál českých firem a české ekonomiky. Za tu dobu je zhodnocení fondu 17,6 procent a na tomto úspěchu se podílejí téměř všechny investice. „Líbí se mi, že s trochou nadsázky můžeme říct, že naši investoři mají úspěch fondu ve svých rukou. Pokud se jim bude dobře dařit, přispějí k růstu naší ekonomiky a bude se dařit i Našemu Česku,“ říká v rozhovoru portfolio manažer J&T Investiční společnosti a nositel myšlenky fondu Naše Česko Martin Cakl.Blíží se rok od založení fondu Naše Česko. Potvrdily se původní předpoklady, že sázka na růst české ekonomiky a českých firem je správná?

Řekl bych, že ano. Paradoxně v agregátu se české ekonomice minulý rok nedařilo, ale i tak se daly najít růstové příležitosti. Samozřejmě roční období je příliš krátké na jakékoliv velké závěry, nicméně osobně nadále zastávám názor, že naše země má velký investiční, respektive růstový potenciál. Líbí se mi, že s trochou nadsázky můžeme říct, že naši investoři mají úspěch fondu ve svých rukou. Pokud se jim bude dobře dařit, přispějí k růstu naší ekonomiky a bude se dařit i Našemu Česku.


Jaké zhodnocení tedy fond za tu dobu nabídl?

Ke konci května, tedy po přibližně jedenácti měsících fungování, je zhodnocení fondu 17,6 procenta. Výrazně nám pomohla právě privátní aktiva, která ve fondu držíme a u kterých vzhledem k jejich likvidnímu a rizikovému profilu očekáváme vyšší výnosnost než u veřejně obchodovaných titulů.


Do čeho konkrétně fond postupně investoval?

První investice jsme do fondu nakoupili krátce po oficiálním založení počátkem června. Tuším, že úplně prvním nákupem byly akcie Colt CZ Group, dále jsme přidali fond Orbit Growth, CEIP II., akcie firmy Eurowag a další firmy z veřejně obchodovaných trhů. V průběhu roku jsme pak aktivně upravovali váhy jednotlivých aktiv.


Fond je na trhu unikátní právě svým složením, mohl bys nám přiblížit jeho strategii?

Fond Naše Česko je založený na myšlence komplexní a diverzifikované expozice na českou ekonomiku. V praxi to znamená, že ve fondu držíme firemní podíly ve společnostech na samotném počátku svého růstu, firmy, které už jsou stabilní a hledají kapitál pro další růst, až po robustní veřejně obchodované firmy. Do značné míry toho docilujeme tak, že ve fondu máme soukromé firmy ze světa takzvaného Private Equity, tedy investičního světa, který je běžné veřejnosti takřka nepřístupný.


Jaké jsou zatím nejúspěšnější investice?

Nejúspěšnější z pohledu absolutního zhodnocení je investice do fondu CEIP II. zaměřeného právě na soukromé společnosti. Fondu se vyloženě povedl vstup a rozvoj firmy AMiT, která zajistila vysoce nadstandardní výkonnost celého vehiklu. Přes 50 procent zhodnocení současně máme i na juniorních dluhopisech společnosti CPI, které jsme kupovali v období vysokého stresu na realitním trhu. Dvouciferné zhodnocení nám pak přinesly všechny naše veřejné investice od Zbrojovky po Komerční banku. Tedy až na jednu výjimku.


Které firmě se tedy naopak nedařilo?

Černou ovcí portfolia je aktuálně firma Eurowag, respektive WAG Payment Solutions – na naší pozici jsme současně ve ztrátě bezmála 13 procent. Eurowag je dnes lepším byznysem, než byl před rokem, nicméně pořád ho trápí problém nízké likvidity, kde i relativně malé obchody můžou způsobit velké cenové pohyby. A přesně to se na Londýnské burze odehrálo začátkem roku. Prodejce, pravděpodobně z dob IPO firmy, házel do trhu akcie společnosti a nehleděl přitom na cenu. Výsledek je dnes jasně viditelný v ceně akcie. My prozatím věříme, že až Eurowag potvrdí kvalitu svého nově uvedeného all-in-one produktu pro dopravce na konkrétních číslech, apetit investorů se zlepší. Konec konců už dnes je Eurowag firma s vysokou provozní ziskovostí, která není reflektována v ohodnocení společnosti. 


Držíte se své původní investiční strategie, nebo jste ji museli v průběhu roku nějak zásadně měnit?

Strategie se držíme velmi pevně, ostatně cokoliv jiného by bylo porušení důvěry našich investorů. Klienty může mást naše pozice v již zmíněných dluhopisech CPI, tedy aktiva, které není ekvitou. My ale držíme primárně juniorní (perpetuitní) dluhopisy, které jsou na úrovni ekvity a také se velmi podobně chovají. Byl to náš způsob, jak využít obrovských diskontů, které veřejně obchodovaná realitní aktiva, na rozdíl od těch soukromých, reflektovala v ceně.


Do kterých nástrojů tedy konkrétně nejvíce investujete? Vítězí akcie?

Naše dvě největší složky jsou současně soukromé a veřejně obchodované firmy, které dohromady tvoří více než 70 procent fondu. Dvě největší individuální pozice jsou fondy soukromého kapitálu, které nám zajišťují expozici na neobchodované firmy, CEIP II. a Orbit Growth. 


Jaký vývoj u fondu očekáváte pro rok 2024?

Rádi bychom dokončili více investic na Private Equity / Venture Capital straně, případně i u nemovitostí. Což je podmíněno jednak nabídkou, kterou současně evidujeme dostatečnou, dále domluvou s protistranami a v neposlední řadě našim vlastním navýšením investičního kapitálu. Z pohledu zhodnocení čekáme zlepšení na všech pozicích, ostatně jinak bychom je prodali.


Co čekáte od české ekonomiky a jak se to projeví na výkonu fondu?

Současný výhled na růst české ekonomiky v roce 2024 je smíšený, ale s náznaky zlepšení po relativně náročných letech. Pro rok 2024 se předpokládá růst HDP o 1,1 procenta, což představuje zlepšení oproti poklesu z minulého roku. Zároveň postupně dochází ke zlevňování peněz a doufejme, že český spotřebitel bude dále při síle, jak naznačují čísla za první kvartál tohoto roku. Očekáváme i reálný růst naší ekonomiky. Pro naše pozice by takový vývoj měl být jednoznačně pozitivní.


Jak investoři reagují na Naše Česko, co je na tom fondu baví, na co slyší?

Můj dojem ze schůzek s investory je, že se jim líbí primárně dvě věci. Jednak přistup do privátních investic, který je pro běžné investory nedostupný, a jednak fakt, že investují do firem, které „žijí“ všude kolem nich. Máme ve fondu několik zvučných a oblíbených jmen jako například Rohlík. Takové firmy nám pomáhají ilustrovat, co si ve fondu kupujete za typ aktiv.


Naučili se už Češi investovat do privátního kapitálu?

Je to dlouhá cesta, ale určitě v tomto směru vnímám zlepšení. Stále více lidí se zajímá o investování obecně, a když si pak přečtou o miliardových investičních kolech firem, jako jsou Rohlík nebo Mews, vzbuzuje to jejich pozornost. Ovšem stále platí, že typický český investor miluje primárně jeden styl investování, a to do nemovitostí. Nicméně ti, co už investiční byty mají, se pomalu rozhlíží i po jiných aktivech, ti odvážnější z nich i po vlastnických podílech ve veřejných firmách a ti nejodvážnější pak i po vlastnických podílech v soukromých firmách.


Pojďme k Private Equity obecněji. Jaké výhody PE fondy v současnosti nabízejí investorům, kteří by investovali právě přes fondy typu Naše Česko?

Private Equity otevírá investorům svět, ve kterém se dnes pohybuje naprostá většina firem. Je potřeba si uvědomit, že dnes na veřejně obchodované trhy chodí stále méně firem a zároveň na ně chodí výrazně později – tedy ve fázi, kdy mají podstatnou část svého růst za sebou. Pokud tedy chceme dále investovat do vlastnických podílů firem, a já si myslím, že bychom měli, bez soukromých firem a fondů, které do soukromých firem investují, se neobejdeme. Jinak vám hrozí, že to nejlepší, co česká ekonomika, respektive celosvětová ekonomika, vyprodukuje, se odehraje bez vás.


A jaká jsou naopak rizika, které jsou s Private Equity investicemi spojena?

Já se vždy rád vracím ke starému dobrému investičnímu trojúhelníku, kde na jednotlivých koncích sedí tři parametry, tedy výnos, riziko a likvidita. Cílem investora je maximalizovat výnos a likviditu a minimalizovat riziko. Zároveň ovšem neexistuje investice, která by měla vysoký výnos při nízkém riziku nebo likviditě. A přesně zde sedí investice do soukromých společností, které mají velmi nízkou likviditu, v řádu několika let, a vysoké riziko, za jehož podstoupení chcete vysoký výnos.


Jak se ta rizika odhalují?

Soukromé investice na rozdíl od těch veřejných mají odlišný investiční proces, respektive co vám u burzovních titulů naservírují přísná pravidla a regulace, musíte u soukromých firem získat sami. Dám vám takový anekdotický příklad, pokud kupujete výrobní firmu od Franty Vyskočila s tržbami v řádu desítek milionů korun, nikdo vám neposkytne auditované finanční výkazy – musíte jít sami do skladu a spočítat si, jestli počet součástek sedí vůči poskytnutým a často chaotickým knihám. Žádná právní kancelář vám neručí za úplnost a důslednost podepsaných smluv. V aktivech vám sedí ředitelovo Porsche, v pasivech „kamarádská“ půjčka a tak dále. Čili riziko, že se něco nepovede, je vyšší než u Monety, která je pod drobnohledem regulátora a musí dodržovat přísné reportingové standardy. Nicméně i zde tkví krása soukromých investic – je to větší dřina, ale můžete snadněji najít zajímavou investici než na velkých titulech, které sleduje tisíce analytiků a investičních butiků.


Proto je ideální investice kombinovat a nemít v portfoliu vysokou koncentraci pouze jednoho typu aktiv.

Přesně tak, aby se vám nestalo, že například jeden černý Petr v podobě těžaře z východních Čech zničí vaše úspory, neměli byste do kteréhokoliv typu aktiva alokovat veškeré své volné prostředky, ať už je potenciální výnos jakýkoliv. Když se vrátím k trojúhelníku, je dobré mít i likvidnější a méně riziková aktiva s nižším výnosem. Buď si takové portfolio poskládáte sami, nebo využijete struktury, jakou je fond Naše Česko, která do značné míry vyřeší diverzifikace aktiv za vás.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.