Pavel Hlaváček: Na burze vnímáme zvýšenou poptávku po fondu J&T Arch

6-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakcePavel Hlaváček: Na burze vnímáme zvýšenou poptávku po fondu J&T Arch
#Příběhy#Fondy#Úspěch#Byznys

Pavel Hlaváček, člen investičního výboru J&T Arch Investments, v rozhovoru prozradil, že nedávno na burze zaznamenal zvýšený zájem o tento fond. Za nárůstem poptávky stojí jednak přesun peněž z termínových vkladů k rizikovějším aktivům, jednak dosažené výsledky fondu a dobrá likvidita investice. Co za úspěchem fondu stojí?Za necelé čtyři roky J&T Arch Investments narostl do pozice největšího česko-slovenského fondu. Co byly a jsou hlavní pilíře takového úspěchu?

J&T Arch se opravdu stal za necelé čtyři roku působení na trhu největším investičním fondem v Česku a na Slovensku a tento růst byl podpořen několika pilíři.

Prvním z nich je bezesporu přístup k unikátním privátním investičním příležitostem. Jedná se jak o investice dlouhodobě spjaté s J&T, tak i nové příležitosti, na kterých se máme možnost podílet díky dlouhodobým partnerstvím s předními úspěšnými podnikateli. Kdybych měl být konkrétní, tak do této kategorie spadá v březnu dokončená investice do společnosti Emma Capital. K této investiční příležitosti bychom se nedostali nebýt dlouhodobého partnerství Patrika Tkáče s Jiřím Šmejcem.

Druhým pilířem jsou jistě naši investoři, kteří vlastní necelých 50 procent všech investičních akcií fondu J&T Arch. To je výsledkem důvěry, kterou si skupina od svého založení u investorů vybudovala. K posílení jejich důvěry nepochybně pomohly také výsledku fondu z poslední doby, které je jistě nezklamaly.

V neposlední řadě měla na růst fondu vliv také dlouhodobě budovaná infrastruktura v J&T Investiční společnosti, která působí na trhu přes 30 let a jež nám svým zázemím umožnila dosáhnout během necelých čtyř let na metu AUM převyšující 60 mld. Kč. Pokud bychom měli fond budovat tzv. na zelené louce, tak by bylo velmi obtížné dosáhnout takové růstu v tak krátkém čase.


Jak se daří soužití velkých investorských jmen a drobných investorů??

Pokud myslíte koexistenci investorů J&T Arch s investory, se kterými na druhé straně realizujeme z fondu investice, tak se nám tato koexistence osvědčila. Je to vlastně jedna z unikátností fondu, kdy dáváme příležitost menším investorům, myšleno při dodržení statutu kvalifikovaného investora, investovat do projektů velkých investorských jmen, ke kterým by jinak neměli šanci se dostat. To je vlastně příklad většiny našich investic – na projektech již zmíněné Emma Capital není možné pro běžné investory participovat, to samé platí např. pro EPH, Rohlík, Sandberg atd.


Kvůli snižování úrokových sazeb budou nyní drobní investoři stále více opouštět bankovní vkladové nástroje. Očekáváte, že začnou přesouvat peníze do rizikovějších nástrojů?

Popravdě v posledních týdnech vnímáme na burze zvýšenou poptávku po fondu J&T Arch a částečně to určitě souvisí s klesajícími úrokovými sazbami, kdy klienti přesouvají své investice z fixně úročených instrumentů nebo spořicích účtů do výnosově atraktivnějších investičních produktů, i když to s sebou nese oproti zmíněným nástrojům zvýšené riziko.

Ke zvýšené poptávce bezesporu přispěly jak výsledky fondu v poslední době, které hodnotíme jako velmi dobré, např. korunová růstová investiční akcie dosáhla v roce 2023 zhodnocení přesahující 19 procent, tak i hluboký sekundární trh na pražské burze, který investorům nabízí v případě potřeby okamžitou likviditu.


Plánujete spustit nějaký obdobný fond, který by umožňoval investovat opět po boku partnerů J&T? Pokud ano, jak velký by takový fond byl a na jaké investice by cílil?

O takovém fondu opravdu uvažujeme. Budoucí velikost fondu je složité predikovat a říct nyní jedno číslo by bylo hodně odvážné, protože to závisí na mnoha faktorech, které nyní nedokážeme odhadnout ani ovlivnit. Je to mj. zhodnocení budoucího stávajícího portfolia, valuace nových investičních projektů, na které se musíme shodnout s našimi partnery, a v neposlední řadě také na vývoji prodejů investorům.

Co se týče zacílení na investice, tak ani když se fond co do velikosti znásobí, tak nebudeme zásadně měnit naší investiční tezi a budeme i nadále investovat po boku našich partnerů a platforem. Stejně tak se to pojí s celoevropským a globálním působením – k tomu by pravděpodobně došlo v okamžiku, pokud by na takovou expanzi cílil jeden z našich partnerů. Asi můžeme říct, že v jistém smyslu má již skrze společné investice s Danielem Křetinským celoevropský dosah. Aktuálně u něj chystáme institucionální třídu investičních akcií s cílem oslovit institucionální investory nejen v československém regionu, ale i evropské institucionální hráče.  


Je v současnosti složité hledat vhodné investice pro takto rychle rostoucí fond?

Příliv kapitálu od investorů je nyní opravu velký a v kombinaci se skutečností, že 50 procent vlastní skupina, je na nás skutečně vytvářen velký tlak ohledně jeho umísťování. Pořád vnímáme, že potenciálních investičních příležitostí je hodně, ale pro J&T Arch je pečlivě vybíráme, aby splňovaly naše očekávání, co se týče očekávaného zhodnocení a rizika.

Jádro portfolia J&T Arch nejsou veřejně obchodované akcie a u investic do privátních firem, které máme rozpracované, vždy musíme najít shodu na valuaci s našimi partnery, která reflektuje aktuální tržní a businessové podmínky.


Jak nyní vypadá například trh fúzí a akvizic, jak vysoko jsou valuace privátních firem?

Vnímáme, že globální trh M&A je nyní více v útlumu, když makroekonomický vývoj za poslední dva roky, geopolitické události a sentiment investorů zapříčinily, že hodnota globálních transakcí dle dostupných statistik se meziročně snížila o cca 16 procent. Nicméně se to samozřejmě liší sektor od sektoru a nejlépe z toho pohledu vycházely transakce v sektoru energetiky či obecně technologií. Oproti tomu transakce v sektoru real estate a maloobchodu zaznamenaly výraznější pokles. Nicméně to jsou globální statistiky, které vnímáme a sledujeme, ale přímý vliv na J&T Arch nemají.

Valuace firem je nyní dle názoru poradenských firem ve fázi, kdy stále mají kam růst a nejsou příliš vysoko. EV/ forward EBITDA pro hlavní indexy se za rok 2023 zvýšila o 15 až 20 procent, stále je však pod svými tříletými maximy, tudíž je stále prostor pro růst.


J&T Arch investuje do private equity. Jaké výhody to přináší investorům?

Mezi hlavní výhody private equity fondů je přístup k unikátním investičním příležitostem, které nejsou dostupné pro veřejné investory. To je také vidět na portfoliu J&T Arch, kdy pro běžného investora by bylo téměř nemožné sestavit obdobné portfolio. To se opět vracím k unikátním partnerstvím, které se J&T podařilo vybudovat. A díky tomu máme v jednom portfoliu investice např. s Danielem Křetínským, Jiřím Šmejcem nebo Tomášem Čuprem. Private equity investice jsou také spojeny s vyšším potenciálem pro kapitálové zhodnocení než tradiční investice, jako jsou akcie a dluhopisy. Je správné nicméně přiznat, že s potenciálem pro vyšší zhodnocení jde ruku v ruce vyšší investiční riziko.


Jaká naopak představují tyto investice rizika?

K obecným nevýhodám private equity fondů patří uzavřená struktura, pevně daný investiční horizont činící zpravidla 7 až 10 let a omezená likvidita.

Při vzniku fondu J&T Arch jsme chtěli tyto nevýhody v co největší možné míře odstranit nebo přinejmenším zmírnit. J&T Arch má otevřenou strukturu a přes primární úpis lze do fondu vstoupit na kvartální bázi. Zároveň má nekonečnou životnost a investoři tak nejsou vystaveni riziku, že fond bude nucený odprodávat své investice pod cenou jen proto, že uplynula doba, na kterou byl založen. Private equity investice nemůže být z podstaty likvidní, protože exit privátních investic je obvykle složitější a delší proces. J&T Arch se nám podařilo uvést v roce 2021 na pražskou burzu a od té doby se korunové a eurové investiční akcie staly pátým a šestým nejobchodovanějším titulem. Tento sekundární trh tak dává investorům unikátní přístup k likviditě.


Plánujete i investice do rychle rostoucích odvětví typu AI a návazných technologií a infrastruktury?

Zatím se zájmem sledujeme a vyhodnocujeme dopad a vliv těchto technologií na tradiční sektory. Nové technologie zároveň představují mnoho výzev, jako např. potřeba investic do nové infrastruktury nebo zvládání velkého množství dat, a každá společnost i z tradičních sektorů na to bude muset nějakým způsobem reagovat. Pokud bych měl uvést jeden příklad z našeho portfolia, tak například Rohlík úspěšně využívá AI a navazující technologie v rámci svých nových automatizovaných skladů, aby výrazně zvýšil efektivitu celého logistického procesu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.