J&T Banka pomáhá psát příběhy českých firem

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T Banka pomáhá psát příběhy českých firem
#Trendy#Příběhy#Úspěch#Byznys

V oblasti korporátního financování se zaměřuje na úvěry od 200 miliónů korun výše. „Pro firmy s růstovými ambicemi chceme být bankou první volby. Disponujeme hlubokou znalostí lokálního trhu a díky široké paletě produktů a synergiím napříč skupinou J&T umíme najít jedinečná řešení,“ říká Jan Kotek, ředitel úseku úvěrových obchodů.


V čem je J&T Banka v oblasti úvěrování specifická?

Naše specifikum spočívá v tom, že umíme posoudit konkrétní potřeby firmy a nastavit jí financování  na míru. Zatímco většina bankovních domů je mnohem více svázána standardizovanými produktovými listy a postupy, my jsme schopni zanalyzovat specifickou situaci žadatele o úvěr a následně připravit unikátní strukturu financování, která mu umožní realizovat jeho podnikatelský záměr.


Jak konkrétně se liší váš přístup od konkurence?

Nejvíce se liší v tom, že ke klientovi přistupujeme opravdu individuálně. Jsme si vědomi toho, že nejsme banka pro každého a stejně tak každý žadatel o úvěr nehledá náš nadstandardní přístup a servis. Obvykle se zaměřujeme na úvěry ve výši 200 milionů korun a více. Nedíváme se pouze na podnikatelský záměr, ke kterému je potřeba kapitál, ale bereme v úvahu širší perspektivu a kombinujeme vícero pohledů na podnikatele a jeho byznys.

Každé žádosti věnujeme více času než konkurence, a tak dokážeme lépe vyhodnotit potenciální příležitosti či rizika. Zároveň máme díky našim dlouhodobým partnerům znalost v určitých segmentech, jako jsou energetika, real estate, hotelnictví a další oblasti, a to nejenom z pohledu financování, ale i investic. S narůstajícím počtem partnerství pak získáváme i rozrůstající se know-how.

Pracujeme primárně s firmami s lokálním vedením a akcionáři, se kterými můžeme navázat osobní vztah a vytvořit dlouhodobé partnerství. Pomáháme nebo pomohli jsme v růstu celé řadě významných českých a slovenských firem. Pomáháme si však vzájemně, rosteme spolu s nimi. Naším cílem tedy není udělat jeden obchod, ale směřujeme k dlouhodobému partnerství. Začít můžeme třeba jednoduchým úvěrem a ve chvíli, kdy klienta více poznáme, jsme schopni mu poskytnout nadstandardní péči.

Další naší konkurenční výhodou je rychlost, se kterou díky absenci zahraniční mateřské společnosti a jednoduchosti organizační struktury umíme rozhodovat a posouvat věci kupředu.


Těží z těchto partnerství i klienti?

Nepochybně. Protože o jejich byznysu i o nich samotných máme velmi podrobné informace, dokážeme je v případě jejich zájmu navzájem propojovat. Takže z našich partnerství těží dále i oni. Pokud mezi nimi dojde k nějakým obchodům, s největší pravděpodobností budou financování řešit opět právě u nás, protože vědí, že u nás dostanou vždy něco navíc.


Jaký tržní podíl v oblasti financování aktuálně J&T Banka zaujímá?

Náš tržní podíl v oblasti korporátních úvěrů činí okolo 8 %, jsme tedy poměrně významným hráčem na českém bankovním trhu.


Které typy úvěrů podnikatelé nejčastěji poptávají?

Kromě developerských úvěrů u nás poptávají často  také akviziční financování, kde jsme schopni se podívat nejenom na target akvizice, ale i na stávající podnikání firmy a její cash flow. Zajímá nás nejenom podkladové aktivum, které se akvíruje, tedy zejména jeho výkonnost, ale i cash flow a eventuálně zajištění, kterým kupující disponuje. Díváme se tedy na firmu, respektive na skupinu, jako celek a v analýze zohledňujeme i její ostatní byznysy, které má.

Českým nebo slovenským subjektům jsme schopni zafinancovat také akvizice mimo Českou republiku v regionu střední a západní Evropy, eventuálně v Chorvatsku, což ostatní banky většinou neposkytují.

 

Zaznamenal jste v některých odvětvích větší poptávku o akvizice?

Neřekl bych, že některá odvětví výrazněji dominují. Trendem posledních měsíců je ale klesající poptávka akvizičního financování, protože investoři mají obavy z budoucí ekonomické situace. Každá akvizice je teď tedy daleko přísněji vyhodnocována než dříve. Akviziční apetit je stále poměrně silný v sektoru energetickém a potenciál pro akvizice se také otvírá všem oportunistickým investorům, kteří využívají rozkolísané trhy nebo akvírují firmy oslabené vlivem výpadků v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, jež jsou způsobeny pandemií koronaviru či následkem války na Ukrajině. 


Jaké další atypické formy financování jste schopni nabídnout?

Jako jedna z mála bankovních institucí umíme poskytnout unitranšové financování, které poskytne na projekt více peněz. Ke standardnímu seniornímu úvěru jsme schopni poskytnout juniorní mezaninové financování, které zajistí přímo J&T Banka nebo J&T Mezzanine jako člen J&T Finance Group.

Klienti velmi oceňují i naše holdingové financování firem. Holdingová firma vlastní majetkové účasti v jiných společnostech, ze kterých čerpá prostředky buď formou dividend, nebo jinou formou distribuce. Ostatní banky neumí toto uspořádání typicky úvěrově uchopit, protože jim chybí zajištění v podobě nemovitosti či movitého majetku. My jsme však schopni si zanalyzovat celý holding, jeho cash flow a bonitu a vyhodnotit riziko úvěru.


J&T Banka pomáhá psát příběhy českých firem

Jan Kotek

Člen představenstva J&T Banky a ředitel úvěrových obchodů

Jan Kotek pracuje v J&T Bance od roku 2010, kdy přišel z poradenské společnosti PwC a nastoupil na pozici ředitele kreditních rizik. Později se stal ředitelem úvěrových obchodů J&T Banky, od roku 2022 je také členem představenstva.

V rámci bankovního holdingu zastával v letech 2012–2014 také pozici člena představenstva slovenské 365.banky zodpovědného za řízení rizik, později se věnoval risku a financím v samotné skupině J&T FINANCE GROUP SE.

Zodpovídá za rozvoj a růst korporátního bankovnictví a jeho úkolem je také hledání synergií v rámci J&T Finance Group, zejména se společností J&T Mezzanine.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.