TEA: Villonskou baladu jsem napsala na počest Karlových Varů

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceTEA: Villonskou baladu jsem napsala na počest Karlových Varů
#Radosti#Příběhy#Umění

TEA se ve své tvorbě zaměřuje velmi často na lidskou figuru. A nejinak tomu je také u děl, která vytvořila v rámci rezidenčního pobytu Magnus Art Residency v paláci Sparkasse v Karlových Varech. „Karlovy Vary jsou doslova součástí díla nazvaného Ruce, které je odlito ze sádry rozpuštěné ve vřídelní vodě,“ říká umělkyně TEA.


Zhruba měsíc jste strávila společně s Karímou Al- Mukhtarovou v Karlových Varech na umělecké rezidenci v paláci Sparkasse. Jaké to bylo?

Rezidence pro mě byla velmi zajímavou a cennou zkušeností, která mi mnohé dala. Měla jsem příležitost vyzkoušet si nové postupy – přínosné byly zejména experimenty při výrobě sochařské formy.  Změna pracovního prostředí mi přinesla svěží úhly pohledu a nové inspirační zdroje.


Jak se vám spolupracovalo s Karímou?

Bylo velmi podnětné sdílet ateliér s Karímou, komparovat své tvůrčí přístupy a vést dialog o umění a našich rezidenčních dílech, neboť každá používáme jiné techniky a materiály. Ráda budu s Karímou spolupracovat i v budoucnu, pokud se k tomu naskytne příležitost.


Otiskly se Karlovy Vary do děl, která představíte v galerii Display?

Pobyt v Karlových Varech jsem prožívala velmi intenzivně především proto, že jsem je nikdy předtím nenavštívila. Poznávala jsem tedy zcela cizí město a každý den objevovala nová místa a zažívala nové zkušenosti. V mé tvorbě se Karlovy Vary odrazily absolutně. Nejvýrazněji to lze vidět na Villonské baladě, kterou jsem napsala na počest tohoto města a která je jedním ze třech výstupů. Dále jsou Karlovy Vary doslova součástí druhého díla Ruce, které je odlito ze sádry rozpuštěné ve vřídelní vodě. Třetí dílo – Písař – také odráží téma Karlových Varů, ale pouze na metaforické rovině, kdy pomyslný autoportrét zobrazuje moment zastavení se a prožití přítomného okamžiku.


Většina dvojic v rámci rezidence vytvořila nějaké společné dílo…

Jak jsem již zmiňovala výše, nepracovaly jsme vysloveně na společném díle, ale sdílely jsme stejné téma. Já jsem měla silnou potřebu Karímu více otisknout do svých soch, a to jak v symbolické rovině, tak i doslova. Objekt Ruce je tím doslovným otiskem, kdy jsem odlila svoje a Karíminy paže jakožto symbol tradičních technik a přístupů, které obě ve své tvorbě ctíme. Do sochy Písař jsem Karímu otiskla více na symbolické rovině tím, že jsem zbytky bavlněného materiálu z její tapisérie smíchala s laminátem, který jsem použila k odlití sochy.


Jsou podobné rezidence pro umělce důležité?

Pro mě je každý rezidenční či jiný obdobný pobyt velmi důležitý. Ten moment vytržení z „běžného provozu“ a přivedení své tvorby do jiného prostředí a kontextu je klíčový pro můj osobní i profesní posun. Vyjít z komfortní zóny a řešit jiný typ problémů, poznávat nová místa a lidi je jádrem samotného lidského vývoje a je zcela klíčovým pro poznávání sama sebe.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.