DIP umožňuje agresivní investiční strategii. Výhodou je čas

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceDIP umožňuje agresivní investiční strategii. Výhodou je čas
#Cíle#dip#Fondy

Investice do růstových aktiv včetně technologických akcií či akciových fondů. I to umožňuje dlouhodobý investiční produkt (DIP) zejména pro mladší investory. Díky dlouhému investičnímu horizontu mohou využít nejagresivnějších aktiv, která regulované trhy nabízejí. V delším čase se totiž riziko propadu trhů značně rozkládá.


Dlouhodobý investiční produkt umožňuje investovat na stáří všem občanům České republiky starším 18 let. Jedním z klíčových rozhodnutí však je strategie, pro kterou se investor rozhodne. Měl by poctivě zhodnotit, jakou má míru odolnosti vůči riziku, a podle toho správnou strategii zvolit.

Čím menší toleranci k riziku má, tím konzervativnější aktiva by do svého portfolia měl nakoupit. Pokud ale patříte k agresivnějším investorům a nebojíte se rizika krátkodobého propadu burz, můžete zvolit i portfolio, v němž budou rostoucí aktiva.


Složka růstová a výnosová

Jednotlivá portfolia se od sebe liší mírou rizika a potenciálním výnosem. Odborníci pro přehlednost dělí investiční aktiva na tři složky portfolia: stabilizační, výnosovou a růstovou. Podle toho, v jakém poměru jsou jednotlivé složky v portfoliu obsaženy, se pak portfolia dále dělí na dynamická či konzervativní.

Investor, který má vysokou odolnost vůči riziku, může zvolit portfolia, v němž stabilizační složka zcela chybí. A naopak může volit více či méně rostoucí portfolio. Jak moc agresivní strategii vybere, pak záleží na poměru složky růstové a výnosové.

Mezi aktiva spadající do růstové složky klasicky patří vysoce riziková aktiva, jako fondy kvalifikovaných investorů a podílové listy fondů zaměřených na investice do akcií, podílů ve firmách, realit, komodit, dále ETF či konkrétní akciové tituly.

Do výnosové složky pak spadají například korporátní a státní dluhopisy, dluhopisové fondy a část smíšených fondů, dále fondy kvalifikovaných investorů zaměřené na investice do nástrojů peněžního trhu a kvalitních korporátních dluhopisů.


Agresivní portfolio

Jak ale tyto složky a nástroje poskládat, pokud toužím po skutečně agresivní, ale stále ještě promyšlené investiční strategii? Například J&T Banka nabízí pro takto nastavené investory hned dvojici různých portfolií. Agresivnější je dynamické portfolio. To nabízí růstovou složku a výnosovou v poměru 85 procent ku 15 procentům. Takové portfolio je určeno těm nejodvážnějším investorům, protože rizikovost je opravdu vysoká, zároveň je ale vysoký i potenciální výnos.

Druhou variantou je takzvané balancované portfolio. Také v něm absentuje stabilizační složka, ale růstová a výnosová složka jsou v jiném poměru, konkrétně 55 procent (růstová) ku 45 procentům (výnosová). Tento typ portfolia je vhodný pro zkušené investory, kteří upřednostňují vyšší potenciál zhodnocení s vědomím vyššího podstupovaného rizika a možného kolísání hodnoty investice. Očekávaný výnos výrazně převyšuje běžné bankovní vklady i inflaci. Jeho cílem je dosahovat růstu reálné hodnoty investice. V případě nepříznivého vývoje trhu však může hodnota investice klesnout pod svou výchozí hodnotu.


Čas hraje pro vás

Výhodou DIPu pak je dlouhý investiční horizont. Díky němu mohou investované prostředky využít jednak výhody složeného úročení, jednak se mohou snižovat negativní dopady krátkodobých propadů trhů. Ukazuje se totiž, že kapitálové trhy v dlouhém horizontu kontinuálně rostou bez ohledu na krátkodobé propady.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.