Dobrá zpráva. Češi vloni značně zvýšili své investice do fondů

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceDobrá zpráva. Češi vloni značně zvýšili své investice do fondů
#Dluhopisy#Cíle#Fondy

Celkový objem investic v ČR na konci roku 2023 dosáhl více než 2,35 bilionu korun. Meziročně se tak prostředky, které čeští investoři mají ve fondech působících na kapitálových trzích, narostl o čtvrtinu. Vyplývá to z dat Asociace pro kapitálový trh ČR. Nejvíce přitom narostl objem investic do dluhopisových fondů.


Čeští investoři rádi investují prostřednictvím fondů. Potvrzují to nejnovější data Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT), podle nichž celkový objem investovaných prostředků vloni narostl o 25 procent. 

„Loňský rok se zapsal do historie kolektivního investování zlatým písmem. Pokles inflace a absence (původně očekávané) recese se odrazily na pozitivní náladě na kapitálových trzích. Spokojeni tak byli jak konzervativní investoři, kteří profitovali z vysokých úrokových sazeb a výnosů dluhopisů, tak i akcioví investoři vezoucí se na vlně optimismu ohledně využití umělé inteligence. S ohledem na očekávaný pokles úroků na spořících účtech čekáme i letos pokračující přesun úspor domácností právě do podílových fondů,“ připomněl předseda AKAT Martin Řezáč.

Celkový objem investic v ČR na konci roku 2023 dosáhl více než 2,35 bilionu korun. Z toho investice prostřednictvím fondů kolektivního investování představovalo 938,62 miliard korun, ve fondech kvalifikovaných investorů pak objem narostl na téměř 1,4 miliardy korun.

„Investice rostly jak díky tržnímu zhodnocení, tak díky přílivu nových investic. Rok 2023 jenom potvrdil, že investování si v České republice získává stále větší oblibu u široké veřejnosti,“ vysvětlila Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.


Králem jsou dluhopisové fondy

S očekávanou změnou v politikách centrálních bank se mezi investory značně zpopularizovaly dluhopisy a fondy, které investují právě do těchto nástrojů. Důvodem je, že podle odborníků se obrat v měnových politikách projeví na dluhopisech nejrychleji, navíc si lze díky tomu zafixovat relativně vyšší výnosy na delší dobu.

Tomu odpovídají i data AKAT, z nichž jasně vyplývá, že právě dluhopisové fondy jsou aktuálně nejpopulárnějšími z celé nabídky. Například mezi fondy kolektivního investování jsou dluhopisové fondy vůbec největší, když v nich ke konci loňského roku bylo více než 350 miliard korun, což meziročně představovalo nárůst o téměř 50 procent.

„Klienty jsme se na šanci vydělat na růstu zájmu o dluhopisy snažili připravovat již zhruba v polovině roku 2023. Část z nich se nám podařilo motivovat k tomu, že skutečně nakoupili dluhopisy ve třetím, a hlavně čtvrtém čtvrtletí roku 2023. Ale ten největší zájem o dluhopisy probíhá nyní, kdy to opravdu roste velmi dynamicky,“ uvedl dluhopisový odborník J&T Investiční společnosti Martin Kujal, který řídí například oceňovaný fond J&T Money. Důvodem podle něj je skutečnost, že lidé na vlastní kůži pociťují, že úrokové sazby na spořících účtech a termínovaných vkladech začínají znatelně klesat. Přirozeně tak přemýšlí, kam své prostředky přesunou.


Martin Kujal: Pozdě není

Růst zájmu o investice prostřednictvím fondů tak lze očekávat i v roce 2024. Důvodem budou právě poklesy úroků na bankovních produktech typu spotřebních účtů či termínovaných vkladů. Zároveň je nově možné investovat prostřednictvím takzvaného dlouhodobého investičního produktu, který vláda zvýhodňuje možností odečíst si investici ze základu daně.

Není však na vstup na dluhopisový trh již pozdě? „Myslím, že pozdě není, ačkoli samozřejmě část toho potenciálu již byla zrealizována. Ale když si uděláte analýzu toho, co lze od dluhopisů v letošním a příštím roce očekávat, určitě to stále vysoce převyšuje to, čeho bude možné dosáhnout na depozitních trzích,“ dodává Martin Kujal.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.