Ostatní produkty a služby | J&T Banka
Navigace

Ostatní produkty a služby

Správa portfolia

Správa portfólia

Vaše finance jsou řízeny našimi profesionálními portfolio manažery, kteří disponují širokými znalostmi, zkušenostmi a informačním a technologickým zabezpečením tak, aby poskytli vašim prostředkům maximální možnou péči a dosáhli cílů, které si společně nastavíte.

Základní parametry služby

Minimální objem investice: 10 milionů korun nebo 400 tisíc EUR
Minimální investiční horizont: minimálně jeden rok v závislosti na zvolené investiční strategii

Strukturování majetku

Strukturování majetku

Většina z nás si přeje zajistit budoucnost pro sebe i pro své děti.

Pečlivé a uvážlivé strukturování majetku je vhodnou cestou k jeho ochraně a růstu.

Pomůžeme vám rozložit strukturu aktiv, dohlédneme, aby byly ve vašem portfoliu využity různé formy majetku i odlišné míry rizika, abychom maximalizovali efekt správy aktiv.

Dbáme na optimalizaci daňové zátěže a při rozumné míře rizika se snažíme o maximální výnosnost.

Financování

Financování

Vaše firemní aktivity jsou stejně důležité jako privátní majetek.

Rádi se budeme podílet na jejich financování a pomůžeme vám s podnikatelským projektem.

Poskytujeme projektové financování, překlenovací finanční podporu, syndikovaný úvěr, emisi směnek nebo dluhopisů.

Ať je váš projekt jakkoli složitý či neobvyklý, jsme schopni jej velmi rychle posoudit a nabídnout nejvhodnější způsob financování včetně individuální úrokové míry.